Programski paket Obračun Plaća omogućava obračun plaće više puta mjesečno (po izboru) i automatski prijenos u knjigovodstvo.

FUNKCIJE

  • Vođenje matičnih podataka
  • Definiranje vrsta plaćanja
  • Vođenje podataka o porezima i doprinosima
  • Periodični unos evidencije rada
  • Obrađivanje podataka o plaći
  • Izvješća i dokumenti za isplatu plaće
  • Periodična izvješća

Vođenje općih podataka

Općim podacima smatraju se podaci o geopolitičkim cjelinama (države, regije, županije, općine, mjesta, pošte), podaci o poslovnim subjektima, poduzeću i njegovoj hijerarhijskoj strukturi. Ovi podaci su zajednički za sve dijelove informacijskog sustava.

Vođenje matičnih podataka

Osnova matičnih podataka su podaci o radniku potrebni za isplatu plaće. Prije toga moraju se definirati razni šifranici vezani za djelatnikov radni odnos, kao i subjekti kojima se uplaćuju virmani pri isplati plaće.

Definiranje vrsta plaćanja

Svako poduzeće ima svoje viđenje isplate plaće uz nekoliko načina utvrđenih kolektivnim ugovorom. Zbog toga postoji mogućnost definiranja raznih vrsta plaćanja, njihovog grupiranja radi jednostavnijeg praćenja izvršnog rada i troškova, kao i parametriziranja.

Vođenje podataka o porezima i doprinosima

Pri isplati plaće poduzeće je dužno isplatiti poreze i doprinose. Stope poreza i doprinosa vode se s obzirom na općine, vrste radnog odnosa radnika i porezne grupe.

Periodični unos evidencije rada

Za razliku od periodičnih podataka koji se ažuriranju prema potrebi, prije svake isplate plaće potrebno je unijeti evidenciju rada svakog radnika za željeni period, koji se definira prije samog unosa evidencija. Također se mogu definirati podaci za obradu vezani za poduzeće ili za određeno mjesto troška. Prije konačnog obračuna za određeni period, evidencije se mogu kontrolirati i ispravljati. Postoji mogućnost automatskog unosa za sve radnike, ako se isplata plaća može uklopiti u dva najjednostavnija načina obrade: po unosu, ili po postotku redovnog rada. Također se automatski mogu unijeti plaće koje su vezane za protekle isplate.

Obrađivanje podataka o plaći

Prije listanja potrebnih izvješća i dokumenata potrebno je pustiti obradu plaće, pri čemu se obračunavaju iznosi i porezi, kao i niže promjene po matičnim podacima. Ukoliko iznosi ne zadovoljavaju, moguće je ponavljati obradu dok se konačno ne zatvori. Obrada se može ponoviti za sve ili za samo određene radnike (npr. ako smo imali neke pogreške pri unosu evidencije sati). Nakon toga moguće je listati razna izvješća i izvršiti automatski prijenos u knjigovodstvo.

Periodična izvješća

Zbog raznih analiza i statistike moguće je listati periodična izvješća, gdje je dovoljno definirati period.

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.