Laserline MAT Ugostiteljski informacijski sustav u potpunosti pokriva robno-materijalno poslovanje. Osnovne funkcije aplikacije jesu podrška poslovanja složenih ugostiteljskih poduzeća, poduzeća u kojima se vodi jedan ili više poslovnih subjekata. Aplikacija je primijenjiva i verificirana za praćenje šankova, kuhinja, slastičarni, pakirnica mesa, skladišta i ostalih prihoda u ugostiteljskim poduzećima (praćenje raznih vanpansionskih usluga). Ponašanje aplikacije u različitim sustavima se kontrolira podesivim parametrima. Visoka razina kontrole pristupa podacima i obavljanju poslova unutar aplikacije. Osiguran je optimalan tok dokumentacije unutar složenog poslovnog sustava. Automatiziran svaki poslovni proces (koji se može automatizirati): centralna nabava, naručivanje robe, ulaz robe, interne zahtjevnice, inventure, tiskanje dokumenata u različitim oblicima na razne destinacije, centralno praćenje prodaje, analiza prodaje na svim razinama poslovne organizacije (mjestima troška, objekti, tipovi prodaje, poslovni subjekti, prodajni punktovi, konsolidirano na nivou složenih sustava i ostalo).

Mogućnost aktiviranja modula za automatsko generiranje i praćenje poruka unutar aplikacije, integrirano s Windows sučeljem. Aplikacija je čvrsto integrirana s projektom Laser*GLAS (financijsko-knjigovodstveni podsustav) i Laser*OPP (opći podaci), u smislu automatskog knjiženja kompletne dokumentacije.

FUNKCIJE

 • vođenje općih podataka
 • vođenje matičnih podataka
 • vođenje ugovora
 • vođenje centralne nabave
 • ulaz
 • izlaz
 • praćenje stanja
 • inventure
 • prodaja
 • fakturiranje usluga
 • analize

VOĐENJE OPĆIH PODATAKA

Pod općim podacima sa smatraju podaci općinama, poštama, porezima i jedinicama mjere. Ovi podaci su zajednički za sve dijelove informacijskog sustava.

VOĐENJE MATIČNIH PODATAKA

Matični podaci obuhvaćaju podatke o artiklima, normativima, njihovim grupama i podgrupama, partnerima i grupama partnera, statističke nomenklature, poslovnim i prodajnim jedinicama, sektorima, komercijalista, konobara.

Matični podaci obuhvaćaju i administraciju podataka (definiranje dozvola korisnika za pojedine funkcije aplikacije, ograničenje datuma, definiranje parametra aplikacije i izvješća), vrste događaja.

CENTRALNA NABAVA

Pod pojmom centralne nabave definiramo proces naručivanja i dopremanja robe na mjestima troška (bilo da se radi o šanku, kuhinji, skladištu, recepciji ili drugoj vrsti prodajnog objekta). Naziv "centralna" je možda višak, jer takva vrsta nabave i ne mora biti centralizirana u organizacijskom smislu. Ona može biti i distribuirana, ali zovemo je centralnom jer su podaci i obrade centralizirani. Proces centralne nabave sastoji se od više faza: definiranje matičnih podataka (o dobavljačima, originalnim šifara artikla dobavljača, ugovori s dobavljačima.), definiranje ponuda dobavljača (ponude se prate kronološkim redom), signaliziranje o potrebama mjesta troška, sastavljanje zahtjevnice, određivanje najnepovoljnijeg dobavljača, kreiranje narudžbi dobavljača na osnovu zahtjevnica, obrada narudžbi dobavljača i naručivanje, kreiranje primke na osnovi zahtjevnice, zaprimanje robe uz evidenciju razlika u količinama i dr.

ULAZ

Obuhvaća unos ulaznih dokumenata ili preuzimanje iz centralne nabave, planiranje zaliha materijala (narudžbe), izračunavanje kala, formiranje nabavne cijene koja ulazi u kalkulaciju cijene za ponude.

IZLAZ

Omogućuje praćenje prodaje hrane i pića po prodajnim jedinicama, pomoću P.O.S. (Point of Sale) kasa, po vrstama artikala, po vrstama ponude, utrošenim artiklima, uvid u trenutno stanje ponude, te formiranje menu-a. U cijenu ponude ulazi nabavna cijena normativa, raznih troškova i marža. Utrošak materijala prati se po metodi prosječnih cijena. Praćenje normativa, odnosno praćenje receptura prodajnih artikala, nam omogućuje pretvaranje prodajnih artikala u artikle na zalihi i obrnuto. U izlazu se također registriraju vrijednosti pružene usluge prehrane u pansionu (registrira se i u žurnalu) i vanpansionske usluge, kao i načini plaćanja pruženih usluga. Ova funkcija nam daje podatke o utrošenim namirnicama u kuhinji i podatke o ostvarenoj realizaciji u restoranu.

Poseban modul izlaza je praćenje specijalnih događaja u restoranima (bife doručak, bife stol, banketi), obračuna kala obrade za svaku vrstu događaja.

STANJE

Zalihe materijala se prate po nabavnim cijenama. Na osnovi praćenja ponude i normativa smanjuje se zaliha artikala za utrošene količine. To nam omogućuje uvid u trenutno stanje artikla, koje pratimo preko kartice prometa artikla i raznih pregleda. Promet artikala iskazuje se količinski i financijski.

INVENTURE

Inventura obuhvaća tiskanje popisnih listi za komisijski popis zaliha, unos inventurnih količina, preglede inventurnih razlika, stavaranje dokumenta višak - manjak i ispravak stanja zaliha u evidenciji. Omogućuje nam kontrolu stvarno utrošenih artikala i utrošenih namirnica preko ponude (normativa). Kreiranja kala skladištenja, odmrzavanja i konzerviranja.

FAKTURIRANJE USLUGA

Obuhvaća fakturiranje usluga vanpsanionske ponude, fakturiranje vezano uz ugovorene uvjete, fakturiranje kartičarima i predračune.

ANALIZA

Rekapitulacije i analize prodaje po svim organizacijskim nivoima i vrstama događaja.

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.