Integracije informacijskih tehnologija

integracijaERP sustav Laserline d.o.o.

Laserline d.o.o ima dugogodišne iskustvo u razvoju integralnih informacijskih sustava baziranih na Oracle tehnologiji implementiranoj u najvećim trgovačkim i hotelskim kućama u Hrvatskoj. Kroz 15 godina razvijen je ERP sustav koji u potpunosti rješava sve potrebe i želje korisnika u upravljanju poslovanjem u hotelijerstvu i trgovini.

U početnoj fazi razvoja tvrtke, Laserline-ov sustav pruža potpunu podršku i konzalting u postavljanju organizacije koja optimizira poslovne procese na svim razinama. U tvrtkama sa postavljenom organizacijom, koja se nalaze u fazi postojećeg razvoja poslovanja, Laserline iskustvom i znanjem stručnjaka pri pružanju kvalitetnih rješenja u procesima poslovanja, takvim tvrkama omogućava daljni brzi razvoj. U tvrtkama u visokoj fazi razvoja, Laserline ima ulogu optimizacije procesa do najsuptilnijih detalja, pomažući poduzeću u postizanju maksimale diferencijacije na tržištu iste branše.

Logičan tijek razvoja informacijskog sustava tvrtke nakon implementacije ERP sustava je uvesti i druge poslovne funkcije bazirane na informacijskih tehnologijama. Tako smo pored ERP sustava razvili, ili su u tijeku razvoja slijedeći produkti:

 • Analiza poslovnih informacija - BI
 • Internet B2B
 • Upravljanje lancem nabave - SCM
 • CRM ...

KONCEPT ERP POSLOVNOG SUSTAVA

Laserline-ov ERP sustav sastoji se od međusobno čvrsto i kvalitetno povezanih modula:

 • Laser OPP - Podsustav općih podataka
 • Laser GLAS - Financijsko-knjigovodstveni informacijski podsustav
 • Laser TRS - Trgovački informacijski podsustav
 • Laser HIS - Hotelski informacijski podsustav (hoteli, kapmovi i marine)
 • Laser F&B - Ugostiteljsko informacijski podsustav
 • Laser MAT - Upravljanje troškovima materijala i usluga
 • Laser PLA - Obračun plaća
 • Laser HR - Upravljanje ljudskim resursima
 • Laser OSIS - Upravljanje dugotrajnom imovinom
 • Laser SIG - Sigurnosna pravila (Virtual private database)

Laserline-ov ERP sustav zasniva se na visokom nivou integracije svih modula među kojima podaci, informacije i dokumenti kolaju kontinuirano i kvalitetno kroz čvrsto postavljene veze. Optimalno definiranom organizacijom tvrtke postiže se velika ušteda vremena u operativnom dijelu procesa poslovanja. S druge strane managerima na svim organizacijskim razinama i područjima poslovanja, sustav osigurava čvrstu podršku pri odlučivanju na taktičkom i strateškom nivou tvrtke.

SUSTAV ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA (B2B)

Integracija Internet tehnologija s Laser ERP poslovnim sustavom osigurava brzu, jednostavnu i sigurnu komunikaciju s poslovnim partnerima pri razmjeni roba i usluga, a djelatnicima na terenu jednostavan pristup centralnom poslovnom sustavu radi pravodobnog dobivanja informacija relevantnih za njihov rad, te unosa novih podataka

Implementacijom B2B sustava stvaraju se čvrste veze između kupca i dobavljača kroz koje se osigurava u jedinstveni sustav međusobne elektroničke razmjene podataka. Pod razmjenom podataka ponajprije mislimo na razmjenu podataka o novim proizvodima, ponudama, cjenicima, o promjeni kalkulativnih uvjeta, akcijama, razmijeni ulazne dokumentacije kao npr. narudžbe, dostavnice, fakture, povrati i tome sl. Takvim načinom rada postiuže se slijedeće:

 • skraćuje se proces naručivanja
 • postiže se optimalna razina zaliha
 • reduciraju se operativni troškovi nabave, kao što su troškovi naručivanja, skladištenja
 • znamo što i kada treba nešto naručiti
 • zna se od koga treba naručiti sa već unaprijed poznatim troškovima nabave
 • smanjuje se vrijeme ažuriranja podataka
 • dobiva se na točnosti i ažurnosti podataka

SUSTAV ZA POSLOVNU INTELIGENCIJU (BI)

 • Laser DAY - Daily Business Inelligence (Dnevna izvješća)
 • Laser MIS - Management analize (podrška odlučivanju)

PLANIRANJE

Podsustav za managersko izvješćivanje sastoji se od praćenja realizacije, plana i komparacije tekuće i prethodne godine. Pruža mogućnost kreiranja raznih izvješća temeljem postavljanja operativnog plana (Račun dobiti i gubitka), financijskog plana (Novčani tijek i bilanca stanja), te fizičkog plana (broj noćenja, popunjenost jedinica, broj dolazaka...). Dobiveni podaci predstavljaju podlogu managerima za taktičko i strateško odlučivanje.

IMPLEMENTACIJA I PODRŠKA

Kod faze implementacije Laserline-ovog ERP sustava, djelatnici tvrtke su uključeni u proces obuke, savjetovanja od postave definicija organizacije, do postavljanja organizacije samih procesa poslovanja unutar tvrtke. Korisnicima se daju konzultacije s ciljem postizanja optimalne organizacijske strukture podataka s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja. Školovanje i obuka sastavni su dio procesa implementacije sustava. Tehnička pomoć i podrška korisnicima se pruža na više načina: help-desk, on-site podrška, kontinuiranim nadzorom rada sustava, mail-om, Web serverom za podršku.

SIGURNOST

Sigurnost sustava i pristup samim podacima realizirana je na nekoliko razina:

 • Pristup podacima - preko lokalne mreže ili WAN linkova jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom, prvenstveno na nivou mrežnog operativnog sustava na kojem se aplikacije nalaze (aplikacijski server), a potom i dodatnim autorizacijskim podacima za pristup samoj aplikaciji koji se nalaze unutar Oracle baze
 • Arhiviranje podataka - razrađene su automatizirane procedure arhiviranja na dnevnoj bazi i to na pouzdane arhivne uređaje (DAT i DLT trake i sl.) i arhivske baze

FUNKCIONALNOST

Jedna je od najvećih prednosti koje Laserline-ov ERP sustav pruža svim korisnicima, jest funkcionalnost cjelokupnog poslovnog rješenja. Iza iste krije se upravljanje poslovnim procesima i dokumentacijom, upravljanje financijama, računovodstvom, planiranjem i ljudskim resursima, međusobna povezanost nabave i prodaje, automatizacija naručivanja i zaprimanja robe, upravljanje zalihama robe, organizacija skladišta i međuskladišno poslovanje, različite mogućnosti i metode vođenja i razduživanja zaliha, poslovne analize, izvješćivanje, statistike ...

PRIMJENJIVOST

Jedna od bitnih karakteristika ovog sustava jest i primjenjivost u veleprodaji, distribuciji, maloprodaji, uslužnoj i servisnoj djelatnosti, izdavaštvu i distribucijskom tisku, hoteljerstvu i ugostiteljstvu, farmaceutskoj industriji i distribuciji ...

DALJNJI RAZVOJ

Vezano za daljnji razvoj postojećih aplikacija, karakteristično za Laserline-ov sustav jest kontinuirano optimiziranje svakog pojedinog modula sustava, uz dodavanje novih funkcija u postojeće module. Osim navedenog, Laserline ima kontinuiranu tendenciju ka proširivanju funkcionalnosti na nove segmente poslovanja. U fazi je razvoja dodatna integracija s Internet tehnologijama, te nadogradnja OLAP analiza.

Kad je riječ o implemetaciji novih tehnologija, aludira se na prilagodbu postojećih modula za Oracle Internet Application Server tehnologiju, na korištenje IAS-a za Internet i Internet rješenja, na potpunu integraciju Laserline Business To Business (B2B) portala s ERP-om, te na razvoj Internet Application Hosting sustava (rad na aplikacijama preko interneta).

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.