Informacijski sustav praćenja osnovnih sredstava omogućuje kvalitetno praćenje ulaza, izlaza, stanja osnovnih sredstava, inventure, te obračune amortizacije i revalorizacije. Programski paket se može koristiti samostalno ili u cjelini s knjigovodstvenim paketom.

FUNKCIJE

Programski paket obuhvaća:

  • Vođenje općih podataka
  • Vođenje matičnih podataka
  • Ulaz, izlaz, praćenje stanja
  • Praćenje inventura
  • Obračun amortizacije
  • Obračun revalorizacije
  • Spremanje podataka

Vođenje općih podataka

Pod općim podacima smatraju se podaci o općinama, poštama i jedinicama mjere. Ovi su podaci zajednički za sve ostale dijelove informacijskog sustava.

Vođenje matičnih podataka

Vođenje matičnih podataka sastavljeno je od definiranja i pregleda podataka o poslovnim subjektima za koja se prati poslovanje, mjestima troška, različitim tipovima revalorizacije i pripadajućim koeficijentima, metodama amortizacije, amortizacijskim grupama (nomenklaturama), komisijama, tekstovima zapisnika po vrstama dokumenata, kao i od unosa i ažuriranja podataka o samim osnovnim sredstvima. Vođenje osnovnih sredstava omogućeno je po inventurnim brojevima (pločicama) ili po internim šiframa koje se automatski dodjeljuju već kod dojave.

Ulaz, izlaz, praćenje stanja

Praćenje ulaza i izlaza osnovnih sredstava obuhvaća unos i ažuriranje ulaznih i izlaznih dokumenata: primka-faktura, ispravak vrijednosti, višak-manjak, rashod, izdatnica, prijelaznica, (unutar jednog poslovnog subjekta ili više njih), tiskanje zapisnika na temelju svih vrsta dokumenata i tiskanje šifranata sa pripadajućim grupama i stopama amortizacije. Praćenje stanja obuhvaća brze i efikasne upite o nabavnim vrijednostima, vrijednostima otpisa (amortizacije), te sadašnjim vrijednostima osnovnih sredstava na svim razinama (po poslovnom subjektu, mjestu troška, grupi amortizacije, određenom kontu, itd.), te ekranskom praćenju kronologije istih.

Praćenje inventura

Inventura osnovnih sredstava obuhvaća tiskanje popisnih listi za komisijski popis osnovnih sredstava, unos i ispravak inventurnih količina, preglede inventurnih razlika, ispravak stanja osnovnih sredstava.

Obračun amortizacije

Programski paket omogućuje obračun amortizacije po dvije metode: degresivnoj - geometrijskoj i linearnoj metodi amortizacije.

Amortizacija se obračunava na razini poslovnog subjekta, mjesta troška, osnovnih sredstava i na razini mjeseca što omogućava raznovrsnu daljnju analizu. Osim redovne amortizacije moguće je puštanje privremene amortizacije (za knjiženja u toku godine).

Obračun revalorizacije

Obračunom revalorizacije, revalorizira se osnovica osnovnog sredstva kao i njegova amortizirana vrijednost. Nakon obračuna moguće je tiskanje obveznih obrazaca: REV-2, REV- 3, REV- 4.

Podatke dobivene obračunom amortizacije, privremenim obračunom i obračunom revalorizacije, moguće je automatski knjižiti u knjigovodstveni programski paket LASER*GLAS.

Podaci

Svi podaci se spremaju i čuvaju na magnetskim medijima i po potrebi se mogu čitati i koristiti.

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.