Programski paket Obračun plač omogoča izračun plač nekajkrat na mesec (po želji) in samodejni prenos računov v knjigovodstvo.

FUNKCIJE

  • Vodenje matičnih podatkov
  • Definiranje vrste plačil
  • Vodenje podatkov o davkih in prispevkih
  • Periodični vnos evidence dela
  • Obdelava podatkov o plačah
  • Poročila in dokumenti za izplačilo plač
  • Občasna poročila

Vodenje splošnih podatkov

V splošne podatke spadajo podatki o geopolitičnih celinah (države, regije, županije, občine, mesta, pošte), podatke o podjetjih, družbi in hierarhijski strukturi. Ti podatki so skupni vsem delom informacijskega sistema.

Vodenje matičnih podatkov

Osnovni matični podatki so podatki o delavcu potrebni za izplačilo plače. Pred tem se morajo definirati različni šifrarniki za delavca in za njegovo delovno razmerje, kot tudi subjekti, vezano za plačilne obrazce za izplačilo plač.

Definiranje vrste plačil

Vsako podjetje ima svojo vizijo o izplačevanju plač, z nekolko načinov določenih v kolektivni pogodbi. Zato obstaja možnost za opredelitev različnih vrst plačil, njihovo združenje za lajše spremljanje izvršilnega dela in stroškov, kot tudi parametriziranje.

Vodenje podatkov o davkih in prispevkih

Ob izplačilu plač je družba dolžna plačati davke in prispevke. Davčna stopnja in prispevek se vodijo v zvezi z občino, vrste delovnega razmerja in davčne skupine.

Periodični vnos evidence dela

Za razliko od periodičnih podatkov ki se ažurirajo po potrebi, pred izplačilom vsake plače, mora se vnesti evidenca dela za vsakega delavca za želeno obdobje, ki je opredeljena pred začetkom evidence. Prav tako se morajo definirat podatki za obdelavo vezani za podjetje ali za določeno stroškovno mesto. Pred končnim obračunom za obdobje, zapisi se lahko nadzirajo in popravljajo. Obstaja avtomatski vnos za vse delavce, če se izplačilo plač lahko vklopi z dvema naljažjima načinoma obdelave: po vpisu, ali po odstotku rednega dela. Prav tako se lahko avtomatično vpišejo plače, ki so povezane s preteklimi plačili.

Obdelava podatkov o plačah

Pred tiskanjem potrebnih  poročil in dokumetov potrebno je pustiti obdelavo plač, na ta način se obračunajo zneski in davki, kot tudi manjše spremembe v matičnih podatkih. Če zneski ne ustrezajo, je možno postopek ponovit, dokler se končno zapre. Obdelava se lahko ponovi za vse, ali za samo določene delavce (na primer, če smo imeli nekaj napak pri vnosu evidence ur). Po tem je mogoče tiskati različna poročila in opraviti avtomatski prenos v knjigovodstvo.

Občasna poročila

Zaradi različnih analiz in statistike možno je tiskati periodična poročila, kjer je dovolj določit obdobja.

Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.