Laserline TRS Laser*BI ( BI - "Business Intelligence") rješenje je prvenstveno namijenjeno korisnicima na menadžerskim pozicijama u vlastitim organizacijama, na bilo kojoj razini u hijerarhiji odlučivanja. Odlikuje ga integriranost, intuitivno korisničko sučelje, kao i vrlo brzi odgovori na zahtjevne upite nad podacima.

Korisničko sučelje radi neposredno sa podacima iz skladišta podataka i ne opterećuje transakcijsku bazu. Dizajnirano je u uskoj suradnji sa neposrednim korisnicima i zbog tog pristupa je vrlo ergonomično i jednostavno za upotrebu. Osim standardnog prikaza podataka kroz modele tablica, sučelje obiluje grafičkim prikazima rezultata, kao i raznim mogućnostima po kojima su takvi alati prepoznatljivi (svrdlanje - drill-down, agregiranje - roll-up, sortiranje, rangiranje, vremenske usporedbe, top-ten analize i ostalo).

Svaki prikaz se jednim klikom miša može izvesti (eksportirati) u strukturu koju prepoznaju uredski alati (MS Excel, Open Office). Jednom izvezeni podatak se dalje može statistički obrađivati u uredskom alatu.

Laser*BI sustav je razvijen za dvije industrije koje Laserline već niz godina podržava svojim rješenjima: za turizam i za trgovinu.

Opisi nekih elemenata trgovačkog modula Laser*BI sustava mogu dobro poslužiti za stjecanje općenitog dojma što predstavlja BI aplikacija.

Razlike transakcijskog sustava i sustava poslovne inteligencije

Transakcijski informacijski sustavi (OLTP - "On Line Transaction Processing") služe za potporu izvođenju temeljnih poslovnih procesa. Karakteristika takvih sustava je da zapisuju veliki broj transakcija u realnom vremenu, poslovne događaje bilježe strukturirano i transakcijski u trenutku i na mjestu nastajanja. Takvi se sustavi dalje dijele s obzirom na poslovno područje koje podržavaju (trgovina, financije, ugostiteljstvo, ...). Akronim ERP ("Enterprise Resource Planning") se primjenjuje za opis cjelovitog rješenja koje je potrebno tvrtki u svrhu programske potpore izvođenju svih temeljnih poslovnih procesa (dakle, ERP označava rješenje, a OLTP tehnologiju obrade podataka). Izvještaji i analize generirane iz transakcijskog sustava osiguravaju potporu odlučivanju na nižim upravljačkim razinama.

Sustav poslovne inteligencije ( BI - "Business Intelligence") je dio cjelovitog sustava za potporu u odlučivanju, koji ima za cilj iz vlastitih i vanjskih izvora podataka pronaći, transformirati i distribuirati nove informacije i nova znanja potrebna za sve nivoe odlučivanja.

Za razliku od OLTP podsustava koji služi za izvođenje poslovnog procesa, BI podsustav služi za analizu rezultata poslovnog procesa i dobivanju informacija o uspješnosti na osnovu izmjerenih pokazatelja uspjeha. Osnovna funkcija OLTP-a je automatizacija poslovnog procesa, a funkcija BI-a je upravljanje poslovnim procesom.

BI se može opisati kao niz metoda i tehnika koje se primjenjuju u procesu prikupljanja, analiziranja i distribucije informacija koje su potrebne za sve nivoe odlučivanja. Cilj BI-a je osigurati informacijske okvire za kvalitetno donošenje odluke, a sama odluka (donošenje i provedba) spada u domenu odgovornosti menadžera.

BI podsustav zadire duboku u organizaciju tvrtke, koristi svaki resurs poduzeća, primjenjuje sve raspoložive implementirane informacijske podsustave, prikuplja i bilježi informacije iz vanjskih izvora (novine, vijesti, oglašavanja, objave rezultata, internet, neslužbeni izvori, specijalizirane agencije, ...), a sve u cilju obnavljanja i stvaranja novog resursa poduzeća: znanja.

Izgradnja skladišta podataka za Laser*BI

Iz modula transakcijskih aplikacija se ETL postupcima (Extraction Transformation Loading) podaci transformiraju i sele u skladište podataka (DW - Data Warehouse). Skladište podataka je smješteno u posebnoj Oracle shemi i dizajnirano s jedinstvenim ciljem: brzi odgovori na upite prema bazi. Dakle, arhivska uloga skladišta podataka je u drugom planu, u prvi plan su postavljene performanse BI sustava. U dizajnu skladišta podataka su primijenjene tehnologije Oracle RDBMSa za poboljšanje performansi sustava (materijalizirani view-i, "query rewrite", particioniranje tablica i slično).

Tehnologija (Oracle Business Intelligence)

Oracle Business Intelligence (OBI) je opsežan skup analitičkih alata izgrađen na jedinstvenoj infrastrukturi koji u svojoj osnovnoj strukturi sadrži interaktivne ploče, potpune "ad hoc" analize te upite, detaljne analitičke izvještaje prilagođene najzahtjevnijim korisnicima, integrirana rješenja sa Microsoft Office alatima itd.

OBI komponente mogu biti instalirane u "multi-server" okruženju na različitim platformama (Linux, Microsoft Windows). Bitna značajka kompletnog OBI sustava je to što je u potpunosti prilagođen "high availability" radnom okruženju putem "native clustera", "failover-a" te "load balancinga". OBI SSL Everywhere komponenta omogućava komunikaciju sigurnim kanalima čime je pristup svim komponentama OBI-a moguć u svakom trenutku-na svakom mjestu. Pored svih standardnih komponenata navedenih u nastavku, kompletnu OBI infrastrukturu moguće je integrirati sa raznim Oracle Middleware produktima kao što su Oracle Internet Directory te Oracle Single Sign On.

  • Oracle Business Intelligence Suite sastoji se od više proizvoda koji se mogu koristiti zajedno ali i samostalno. Namjena pojedinih alata opisana je u nastavku:
  • Oracle BI Server: Visoko skalabilan, učinkovit "query" te analitički server koji vrlo efikasno može integrirati podatke iz više relacijskih, nestrukturiranih, OLAP, Oracle i non-Oracle izvora.
  • Oracle BI Answers: Snažan "ad-hoc query" analitički alat koji radi na principu logičkog pogleda na informacije iz više izvora podataka u Web okruženju.
  • Oracle BI Interactive Dashboard: Bogati, interaktivni Web Dashboard koji prikazuje personalizirane informacije te korisnicima predstavlja ključni izvor podataka za donošenje preciznih i učinkovitih odluka
  • Oracle BI Publisher: Visoko skalabilni "reporting engine" koji služi za generiranje izvješča iz više izvora podataka u više formata dokumenata (Excel, PDF...)
  • Oracle BI Briefing Books: Omogućuje kreiranje "snapshota" jednog ili više Dashboarda dopuštajući pritom offline pregled istih
  • Oracle BI Disconnected Analytics: Omogućuje "isporuku" Answera te Dashboarda na mobilne uređaje ili računala odvojene od mreže
  • Oracle BI Office Plug-In: Automatski sinkronizira podatke iz Answers-a, Dashboard-a te ih kao takve kreira u obliku izvješća unutar uredskih alata kao što su Microsoft Word, Excel i PowerPoint...
  • Oracle BI Delivers: "Alerting" alat za distribuciju obavijesti korisnicima putem više vrsta kanala. Uvelike doprinosi brzini donošenja odluka.

Klijenti na raspolaganju imaju potpunu fleksibilnost prilikom korištenja OBI alata temeljenim na "Web - Based Self Service" rješenju, što znači da je kompletno korisničko sučelje moguće definirati za svakog korisnika zasebno ovisno o njegovim željama/potrebama, dok se kompletan rad u OBI aplikaciji vrši unutar samog Internet Browsera (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari itd.).

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.
Više informacija Prihvaćam Odbijam