Laserline TRS Laser*BI ( BI - "Business Intelligence") rješenje je prvenstveno namijenjeno korisnicima na menadžerskim pozicijama u vlastitim organizacijama, na bilo kojoj razini u hijerarhiji odlučivanja. Odlikuje ga integriranost, intuitivno korisničko sučelje, kao i vrlo brzi odgovori na zahtjevne upite nad podacima.

Korisničko sučelje radi neposredno sa podacima iz skladišta podataka i ne opterećuje transakcijsku bazu. Dizajnirano je u uskoj suradnji sa neposrednim korisnicima i zbog tog pristupa je vrlo ergonomično i jednostavno za upotrebu. Osim standardnog prikaza podataka kroz modele tablica, sučelje obiluje grafičkim prikazima rezultata, kao i raznim mogućnostima po kojima su takvi alati prepoznatljivi (svrdlanje - drill-down, agregiranje - roll-up, sortiranje, rangiranje, vremenske usporedbe, top-ten analize i ostalo).

Svaki prikaz se jednim klikom miša može izvesti (eksportirati) u strukturu koju prepoznaju uredski alati (MS Excel, Open Office). Jednom izvezeni podatak se dalje može statistički obrađivati u uredskom alatu.

Laser*BI sustav je razvijen za dvije industrije koje Laserline već niz godina podržava svojim rješenjima: za turizam i za trgovinu.

Opisi nekih elemenata trgovačkog modula Laser*BI sustava mogu dobro poslužiti za stjecanje općenitog dojma što predstavlja BI aplikacija.

Razlike transakcijskog sustava i sustava poslovne inteligencije

Transakcijski informacijski sustavi (OLTP - "On Line Transaction Processing") služe za potporu izvođenju temeljnih poslovnih procesa. Karakteristika takvih sustava je da zapisuju veliki broj transakcija u realnom vremenu, poslovne događaje bilježe strukturirano i transakcijski u trenutku i na mjestu nastajanja. Takvi se sustavi dalje dijele s obzirom na poslovno područje koje podržavaju (trgovina, financije, ugostiteljstvo, ...). Akronim ERP ("Enterprise Resource Planning") se primjenjuje za opis cjelovitog rješenja koje je potrebno tvrtki u svrhu programske potpore izvođenju svih temeljnih poslovnih procesa (dakle, ERP označava rješenje, a OLTP tehnologiju obrade podataka). Izvještaji i analize generirane iz transakcijskog sustava osiguravaju potporu odlučivanju na nižim upravljačkim razinama.

Sustav poslovne inteligencije ( BI - "Business Intelligence") je dio cjelovitog sustava za potporu u odlučivanju, koji ima za cilj iz vlastitih i vanjskih izvora podataka pronaći, transformirati i distribuirati nove informacije i nova znanja potrebna za sve nivoe odlučivanja.

Za razliku od OLTP podsustava koji služi za izvođenje poslovnog procesa, BI podsustav služi za analizu rezultata poslovnog procesa i dobivanju informacija o uspješnosti na osnovu izmjerenih pokazatelja uspjeha. Osnovna funkcija OLTP-a je automatizacija poslovnog procesa, a funkcija BI-a je upravljanje poslovnim procesom.

BI se može opisati kao niz metoda i tehnika koje se primjenjuju u procesu prikupljanja, analiziranja i distribucije informacija koje su potrebne za sve nivoe odlučivanja. Cilj BI-a je osigurati informacijske okvire za kvalitetno donošenje odluke, a sama odluka (donošenje i provedba) spada u domenu odgovornosti menadžera.

BI podsustav zadire duboku u organizaciju tvrtke, koristi svaki resurs poduzeća, primjenjuje sve raspoložive implementirane informacijske podsustave, prikuplja i bilježi informacije iz vanjskih izvora (novine, vijesti, oglašavanja, objave rezultata, internet, neslužbeni izvori, specijalizirane agencije, ...), a sve u cilju obnavljanja i stvaranja novog resursa poduzeća: znanja.

Izgradnja skladišta podataka za Laser*BI

Iz modula transakcijskih aplikacija se ETL postupcima (Extraction Transformation Loading) podaci transformiraju i sele u skladište podataka (DW - Data Warehouse). Skladište podataka je smješteno u posebnoj Oracle shemi i dizajnirano s jedinstvenim ciljem: brzi odgovori na upite prema bazi. Dakle, arhivska uloga skladišta podataka je u drugom planu, u prvi plan su postavljene performanse BI sustava. U dizajnu skladišta podataka su primijenjene tehnologije Oracle RDBMSa za poboljšanje performansi sustava (materijalizirani view-i, "query rewrite", particioniranje tablica i slično).

Tehnologija (Oracle Business Intelligence)

Oracle Business Intelligence (OBI) je opsežan skup analitičkih alata izgrađen na jedinstvenoj infrastrukturi koji u svojoj osnovnoj strukturi sadrži interaktivne ploče, potpune "ad hoc" analize te upite, detaljne analitičke izvještaje prilagođene najzahtjevnijim korisnicima, integrirana rješenja sa Microsoft Office alatima itd.

OBI komponente mogu biti instalirane u "multi-server" okruženju na različitim platformama (Linux, Microsoft Windows). Bitna značajka kompletnog OBI sustava je to što je u potpunosti prilagođen "high availability" radnom okruženju putem "native clustera", "failover-a" te "load balancinga". OBI SSL Everywhere komponenta omogućava komunikaciju sigurnim kanalima čime je pristup svim komponentama OBI-a moguć u svakom trenutku-na svakom mjestu. Pored svih standardnih komponenata navedenih u nastavku, kompletnu OBI infrastrukturu moguće je integrirati sa raznim Oracle Middleware produktima kao što su Oracle Internet Directory te Oracle Single Sign On.

  • Oracle Business Intelligence Suite sastoji se od više proizvoda koji se mogu koristiti zajedno ali i samostalno. Namjena pojedinih alata opisana je u nastavku:
  • Oracle BI Server: Visoko skalabilan, učinkovit "query" te analitički server koji vrlo efikasno može integrirati podatke iz više relacijskih, nestrukturiranih, OLAP, Oracle i non-Oracle izvora.
  • Oracle BI Answers: Snažan "ad-hoc query" analitički alat koji radi na principu logičkog pogleda na informacije iz više izvora podataka u Web okruženju.
  • Oracle BI Interactive Dashboard: Bogati, interaktivni Web Dashboard koji prikazuje personalizirane informacije te korisnicima predstavlja ključni izvor podataka za donošenje preciznih i učinkovitih odluka
  • Oracle BI Publisher: Visoko skalabilni "reporting engine" koji služi za generiranje izvješča iz više izvora podataka u više formata dokumenata (Excel, PDF...)
  • Oracle BI Briefing Books: Omogućuje kreiranje "snapshota" jednog ili više Dashboarda dopuštajući pritom offline pregled istih
  • Oracle BI Disconnected Analytics: Omogućuje "isporuku" Answera te Dashboarda na mobilne uređaje ili računala odvojene od mreže
  • Oracle BI Office Plug-In: Automatski sinkronizira podatke iz Answers-a, Dashboard-a te ih kao takve kreira u obliku izvješća unutar uredskih alata kao što su Microsoft Word, Excel i PowerPoint...
  • Oracle BI Delivers: "Alerting" alat za distribuciju obavijesti korisnicima putem više vrsta kanala. Uvelike doprinosi brzini donošenja odluka.

Klijenti na raspolaganju imaju potpunu fleksibilnost prilikom korištenja OBI alata temeljenim na "Web - Based Self Service" rješenju, što znači da je kompletno korisničko sučelje moguće definirati za svakog korisnika zasebno ovisno o njegovim željama/potrebama, dok se kompletan rad u OBI aplikaciji vrši unutar samog Internet Browsera (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari itd.).

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.