Laserline GLAS Osnovna namjena aplikacije je knjigovodstveno-financijska podrška poslovanja složenih poslovnih sustava. Aplikacija je primjenjiva (i verificirana) u praćenju poslovanja trgovačkih, hoteljerskih, vanjsko-trgovačkih sustava, kao i praćenju poslovanja za "treće" pravne osobe (knjigovodstveni servisi), samostalnih poslovnih subjekata kao i složenih holding kompanija. Podržava kvalitetno vođenje glavne knjige i saldakontija te pomoćnih knjiga (ulazne fakture, knjige URA i IRA, blagajničko poslovanje, platni promet, kamate).

Omogućeno je praćenje više različitih poslovnih subjekata, više poslovnih godina s jednostavnom konsolidacijom istih.

Prilagodba aplikacije u različitim sustavima se definira i kontrolira podesivnim parametrima koji prate zakonitosti poslovanja. Osiguran je optimalan unos podataka koji se u pravilu unose samo jednom u sustav (ukoliko je samostojeći, tj. nije vezan s ostalim aplikacijama Laser), a u protivnom aplikacija se čvrsto integrira s ostalim projektima u smislu automatskog knjiženja kompletne dokumentacije iz trgovačkog informacijskog podsustava (Laser*TRS), hotelskog informacijskog podsustava (Laser*HIS), materijalnog poslovanja (Laser*MAT), vanjsko-trgovinskog sustava (Laser*VAT), osnovnih sredstava (Laser*OSIS), obračuna plaća (Laser*PLA).

Automatiziran je svaki poslovni proces (koji se može automatizirati): knjiženje ulaznih faktura, knjiženje obračunatih kamata, izvoda putem info-zapa kao i kreiranje virmana i specifikacija (dobavljačima i kupcima), kompenzacija, cesija, akceptnih naloga, blagajni, a sve s automatskim knjiženjem istovremeno u glavnu knjigu i saldakonte.

Programski paket LASER*GLAS podržava sljedeće cjeline:

OPĆI PODACI

Općim podacima zovemo podatke koji se koriste na svim razinama poslovanja i u svim programskim paketima (partneri, pošte, porezi, korisnici aplikacija, prava pristupa, poslovni subjekti organizacijska struktura poslovnog subjekta, tj. sustava, valute, tečajevi i ostalo).

Aplikacija Laser*OPP brine o konzistentnosti općih podataka, a ostale aplikacije koriste tako centralizirane podatke.

GLAS (Glavna knjiga i saldakonti)

Cjelina glavne knjige i saldakontija sastoji se iz više međusobno povezanih modula.

Modul matičnih podataka sadrži skup programa zaduženih za definiranje specifičnosti i pravila poslovanja sustava:

Definiraju se parametri koji predstavljaju bazu znanja na temelju koje računalo vrši kontrolu prilikom korištenja programskog paketa, definiranje neovisnih računskih planova, vrsta dokumenata prema poslovnim događajima i ostalo.

Modul evidencije svih poslovnih događaja u sustavu, knjiži se (ili preuzima iz nekog od modula) putem jedne maske za unos koja se ponaša prema predefiniranim pravilima. Istovremeno, to je i posljednja "kontrolna točka" nad podacima koji sjedaju u glavnu knjigu, paralelno i u saldakonte (zatvaranje stavaka u osnovnoj i stranoj valuti), kreira se izvod otvorenih i zatvorenih stavaka te se ažuriraju popratni moduli o proknjiženosti poslovnog događaja. Automatsko je kreiranje i knjiženje tečajnih razlika, a omogućena je i konverzija poslovnih knjiga u druge valute.

Modul izvješća sadrži razne preglede poslovnih knjiga (ekranski po uvjetu ili u obliku izvješća). Osigurani su zakonski potrebni obrasci iz glavne knjige, saldakontija kupaca, dobavljača, deviznih saldakontija. Sve opcije su moguće po pojedinom poslovnom subjektu kao i konsolidacija istih s ugrađenim pravilima izuzeća (interna realizacija, eksterna i sl.). Postoji mogućnost definiranja i ispisa više metodologija novčanog tijeka. Izvješća su dostupna paralelno i u konverznim valutama.

Modul analize podataka podrazumijeva sva izvješća koja koriste podatke iz glavne knjige i izvoda otvorenih i zatvorenih stavaka te rezervacija plaćanja, a koja nisu tipično knjigovodstvena (kartice i sl.), odnosno koja služe za analizu evidentiranih poslovnih događaja, uglavnom za potrebe management-a. Struktura matičnih podataka osigurava vrlo kvalitetne financijske analize poslovanja na razini poslovnog subjekta, te viših (konsolidacija) i nižih organizacijskih jedinica (u ovisnosti o razradi organizacijske hijerarhije unutar poduzeća).

Modul zatvaranja poslovne godine te kreiranja početnog stanja za sljedeću poslovnu godinu postavljen na principu da korisnik potpuno samostalno izvrši potrebne akcije (neovisnost o informatičkoj kući).

Modul praćenja poreznih evidencija automatski se popunjava dokumentacijom iz drugih modula. Moguće je naknadno presortiranje podataka unutar poreznog perioda, zaključavanje perioda, listanje svih definiranih knjiga URA i IRA, obrasca PDV-a.

ULAZNI RAČUNI

Programska cjelina omogućava evidenciju i praćenje urudžbenih zapisnika, na temelju kojih se kreira knjiga ulaznih računa. Evidentirana dokumentacija predstavlja bazu propisanih evidencija prema zakonu o PDV-u. Istovremeno, provodi se likvidacija računa s robnim dokumentima, rasporedi troškova računa, automatsko knjiženje dokumenata. Evidencija je ujedno i baza automatskog kreiranja podataka za platni promet.

Sve evidencije i promjene mogu se u odgovarajućoj formi izlistati ovisno o potrebi korisnika (knjiga ulaznih faktura, izvješća o dospijeću faktura, pregledi o plaćenim i neplaćenim fakturama, razni pregledi vezani za matične podatke) te listanje odvojene evidencije ulaznih računa (URA, knjiga predračuna, knjiga računa vlastite potrošnje) sa svim propisanim podacima.

OBRAČUN KAMATA

Obračun kamata je cjelina strogo vezana uz izvode otvorenih i zatvorenih stavaka. Samostalno se definiraju tipovi stopa, visine kamata. Obračun kamata vrši se na temelju naplaćenih i nenaplaćenih potraživanja. Sadrži niz izvješća sa pregledima i rekapitulacijama. Omogućeno je automatsko knjiženje obračunatih kamata.

PLATNI PROMET

Cjelina praćenja platnog prometa, omogućava automatsku pripremu virmana i tiskanje na obrascima platnog prometa na temelju ulaznih računa i predračuna te na temelju otvorenih stavaka. Nadalje, automatikom dobivamo ponude za kompenzacije, cesije, prijeboje. Omogućeno je praćenje akcepata, vođenje blagajničke knjige. Temeljem evidencije podataka i budućih naplata/isplata u platnom prometu, omogućena je trenutačna evidencija tkz. rezerviranih stavaka.

Modul virmana je automatska priprema na osnovi neproknjiženih i proknjiženih dokumenata. Ručni unos omogućava unos i ispravak virmana. Omogućeno je plaćanje specifikacijama te automatsko knjiženje i zatvaranje stavaka prema istoj specifikaciji. Uvedeno je automatsko kreiranje specifikacija i za kupce kao podloga za knjiženje. Na jednostavan način kreiraju se i specifikacije plaćanja na određeni iznos, po prioritetima po poslovnim partnerima i/ili njihovim sjedištima. Aplikacija omogućuje kreiranje prijedloga za kompenzacije kao i sprovođenje kompenzacije kupca, kao i automatsko listanje ugovora o prijeboju, listanje zelenog virmana, te specifikacije računa. Tiskanje virmana se vrši na predtiskanim obrascima na beskonačnom papiru.

Evidencija obuhvaća primljene i izdane akceptne naloge s kontrolom naplata. Realizirani akcepti automatski se knjiže u glavnu knjigu i saldakonte.

Modul blagajničkog poslovanja sačinjava evidencija uplata/isplata kojom se automatski tiskaju predviđeni obrasci. Zatvaranjem blagajničkog izvješća, omogućeno je automatsko knjiženje izvješća u glavnu knjigu. Omogućeno je evidentiranje i praćenje čekova sa automatikom knjiženja. Listanje specifikacija čekova za banku po bankama i trasatima, za arhivu i ostalo.

Modul evidencije deviznih akreditiva omogućuje unos i ispis virmana za protuvrijednost ili proviziju, ispis obrasca naloga 14 i 15.

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.