Laserline HIS Aplikacija je namijenjena praćenju recepcijskog poslovanja u složenim hoteljerskim sustavima. U aplikaciji je podržan rad na recepcijama različitih tipova objekata, kao što su apartmanska naselja, autokampovi i hoteli.

U ovom programskom paketu pokriveno je cjelokupno praćenje gostiju, od ugovaranja kapaciteta, primanja prednajava, najava i rezervacija, primanje akontacija, prijave gostiju, praćenja boravaka gostiju i odjava s obračunom troškova. U dnevom žurnalu evidentiraju se sve promjene po različitim vrstama gostiju, a posebno se iskazuje porez na dodanu vrijednost i porez na potrošnju. Omogućeno je vođenje više mjenjačkih mjesta s odvojenim blagajnama. Posebna je pažnja posvećena izvješćivanju. Na listi za guvernatu ispisuju se potrebni radovi za svaku smještajnu jedinicu (ručnici, generalno i sl.). Dnevne i višednevne pansionske liste olakšavaju kuhinji planiranje obroka. Različiti oblici bookinga omogućuju marketingu kvalitetan podatak o popunjenosti i budućim financijskim prihodima. Veliki broj parametara u aplikaciji, omogućuje prilagodljivost potrebama korisnika i olakšava samo korištenje. Ovisno o organizaciji marketinga, booking (ugovori i rezervacije) se može voditi centralno ili pojedinačno po objektima.

Postoje moduli za razmjenu podataka sa drugim sustavima unutar objekta, kao što su telefonske centrale ili televizijski sustavi. Standardizirana je i priprema podataka o prijavama i odjavama gostiju za MUP i turističku zajednicu. Svi podaci potrebni u knjigovodstvu (aplikacija Laser*GLAS), preuzimaju se automatikama. Automatski se preuzimaju fakture, knjižne note, blagajne mjenjačnice, podaci za knjigu IRA i temeljnica žurnala.

Paket je popraćen s potrebnom dokumentacijom i zadovoljava sve valjane propise u Republici Hrvatskoj.

FUNKCIJE

  • praćenje najave i prednajave gostiju
  • primanje gostiju
  • praćenje boravka gostiju
  • odjava gostiju i obračun usluga
  • vođenje žurnala
  • praćenje statusa soba
  • vođenje i praćenje cijena
  • mjenjačnica vođenje matičnih podataka
  • upravljanje informacijskim sustavom

Najava i prednajava gostiju

Sklapanje ugovora s agencijama i primanje prednajava i najava na osnovu istih. Praćenje akontacija za individualne rezervacije. Pregled popunjenosti hotela u određenom razdoblju.Praćenje paušalnih ugovora s periodičnom realizacijom.

Laserline HIS Primanje gostiju

Prijavljivanje grupa, individualnih i agencijskih gostiju. Informacije o smještajnim jedinicama, pansionskim i vanpansionkim uslugama interesantnih potencijalnom gostu. Na osnovu prijavljenih gostiju tiskaju se prijavnice ili se spremaju na neki magnetni medij svakodnevne pansionske liste i liste za guvernantnu.

Praćenje boravka gostiju

Evidencija o svim promjenama i ispravcima vezanim za boravak gosta, kao što je promjena sobe, pansionske usluge i slično. Praćenje korištenja vanpansionskih usluga koje se plaćaju preko računa gosta. Omogućena je odjava i dojava pansionskog obroka, odnosno zamjena za lunch pakete.

Odjava gosta i obračun usluge

Na osnovi evidencija o boravku i korištenih vanpansionskih usluga moguće je dobiti račun za gosta, smještajnu jedinicu ili grupu. Račun se može naplatiti odmah ili ostaviti na čekanju. Odjavljivanje gostiju i grupa gostiju. Vođenje blagajne obuhvaća uplate i isplate u blagajnu, trenutno stanje blagajne i završno blagajničko izvješće. Usluge se mogu obračunati u različitim valutama. Naplaćivanje računa različitim valutama i načinima plaćanja. Naknadno plaćanje računa.

Vođenje žurnala

Dnevna izrada žurnala s listanjem za odabrani period. Kontrola računa i blagajničkih izvješća. Vođenje internih cjenika pansionskih obroka. Izrada hotelskih obračuna. Polog po vrstama plaćanja. Eksterna i interna fakturiranja. Obračun tečajnih razlika.

Laserline web koristi kolačiće (eng. "cookies") kako bi vam pružili što kvalitetnije korisničko iskustvo.