Laserline MAT Gostinski informacijski sistem v celoti pokriva blagovno in materialno poslovanje. Osnovne funkcije vključujejo podporo za poslovanje kompleksnih podjetij, gostinskih podjetij, podjetij v katerih se vodi eden ali več poslovnih subjektov.  Aplikacija je v funkciji in preverjena za sledenje v barih, kuhinjah, slastičarnah, pakirnicah mesa, skladiščih in za sledenje drugih prihodkov v gostinskih podjetjih (spremljanje izvenpenzinosih storitev). Obnašanje aplikacije v različnih sistemih je pod nadzorom nastavljivih parametrov. Visoka stopnja nadzora dostopa do podatkov in učinkovitost uporabe. Zavarovan je optimalen pretok dokumentov v kompleksnem sistemu poslovanja. Avtomatiziran vsaki poslovni proces (ki se lahko avtomatizira): centralno naročanje, naročanje blaga, vhod blaga, notranji zasegi, inventure, tiskanje dokumentov v različnih oblikah na različnih destinacijah, centralni nadzor prodaje, prodajne analize na vseh ravneh organizacijega poslovanja (stroškovna mesta, objekti , vrste prodaje, poslovnih subjektih, prodajnih mestih, konsolidacija na ravni kompleksnih sistemov in ostalo.)

Možnost aktiviranja modula za avtomatsko generacijo in sledenje sporočil znotraj aplikacij, povezano z vmesnikom Windows. Aplikacija je tesno povezana s projektom  Laser*GLAS (finančno in računovodski podsistem) in Laser*OPP (splošni podatki) v smislu samodejnih knjiženj popolne dokumentacije.

FUNKCIJE

 • upravljenje splošnih podatkov
 • upravljanje matičnih podatkov
 • upravljanje pogodb
 • upravljanje centralnega naročanja
 • vhod
 • izhod
 • spremljanje stanja 
 • inventure
 • prodaja
 • zaračunavanje storitev
 • analize

VODENJE SPLOŠNIH PODATKOV

V okviru splošnih podatkov podrazumevamo podatke o občinah, poštah, davkih in merskih enotah. Ti podatki so skupni v vseh delih informacijskega sistema.

VODENJE MATIČNIH PODATKOV

Matični podaci vsebujejo podatke o izdelku, normi, njihovi skupini in podskupini, partnerjih in skupinah partnerjev, statistični nomenklaturi, poslovnih in prodajnih enotah, sektorih, prodaji, natakarjih.

Matični podatki vsebujejo tudi administacijo podatkov (opredelitev dovoljenj za uporabnika za posebne naloge uporabe, omejitev datuma, opredelitev vloge parametrov in poročil), vrste dogodkov.

CENTRALNO NAROČANJE

Pod izrazom centralno naročanje mislimo na proces naročanja in dostave blaga na stroškovnih mestih (naj bo to v baru, kuhinji, skladišču, recepciji ali v drugem obliku prodajnih objektov). Izraz "centralni" je lahko odveč, saj te vrste nakupa ne trebajo biti centralizirane v organizacijskem smislu. On je tudi lahko porazdeljen, a imenujemo ga centralnim ker so podatki in obdelave centralizirane. Centralno naročanje je sestavljeno iz več faz: opredelitev matičnih podatkov (o dobaviteljih, prvotnih šifrah izdelkov dobavitelja, pogodbe z dobavitelji), opredelitev dobaviteljevih ponudb (ponudbe se sledijo v kronološkem vrstnem redu), signalizacija potrebe stroškovnih mest, sestavljanje zasegov, določitev najneugodnejših dobaviteljev, oblikovanje nabavnih nalogov, ki se temeljijo na zasegih, obdelava naročil dobaviteljev in naročanje, ustvarjanja potrdila, ki se temeljijo na zasegih, prejem blaga z evidenco razlik v količinah in ostalo.

VHOD

Vključuje vnos vhodnih dokumentov, ali prevzemanje iz centralnega naročanja, planiranje zalog materiala (naročila), izračun kala, oblikovanje nakupne cene katera je v kalkulaciji cene za ponudbo.

IZHOD

Omogoča sledenje prodaje hrane in pijače po prodajnih enotah, s pomočjo P.O.S. (Point of Sale) kas, po vrstah izdelkov, po vrsti ponudbe, porabljenih izdelkov, ogled v trenutno stanje ponudbe in oblikovanje menija. V ponudbeno ceno gre nabavna cena norme, različni stroški in marže. Stroški materiala se nadzirajo po metodi povprečnih cen. Nadzor norme, oziroma sledenje receptur prodajnih izdelkov nam omogočava pretvorbo prodajnih izdelkov v izdelke na zalogi in obratno. V izhodu se tudi lahko registrirajo opravljene storitve v penzionu (registriran tudi v dnevnem zaključku) in izvenpenzionske storitve, kot načini plačanja opravljenih storitev. Ta funkcija nam daje informacije o izdatkih hrane v kuhinji in informacije o doseženi realizaciji v restavraciji.

Poseben modul izhoda je spremljanje posebnih dogotkov v restavracijah (samopostrežni zajtrk, bife miza, banketi), izračun ​​kala obdelave za vsako vrsto dogodka.

STANJE

Zaloge materiala se spremljajo po nakupnih cenah. Na podlagi nadzora ponudb in norm zmanjšuje se zaloga izdelka za porabljene količine. To nam omogoča ogled v dejansko stanje zalog izdelkov, katere sledimo s karticami prometa in z raznimi pregledi. Promet izdelkov se prikazuje količinsko in finančno.

INVENTURE

Inventura zajema tiskanje seznama štetja za komisijske zaloge, vnos inventurnih količin, pregled inventurnih razlik, ustvarjanje dokumentov presežka - pomanjkanja in popravek vrednosti zalog v evidenci. Omogoča nam nadzor nad zneskom dejansko porabljenih izdelkov in porabljenih živilskih izdelkov s ponudbo (norme). Oblikovanje kala za shranjevanje, odmrzovanje, in ohranjanje.

ZARAČUNAVANJE STORITEV

Vključuje zaračunavanje storitev venpenzionskih ponudb, zaračunavanje v zvezi s pogodbenimi pogoji, zaračunavanje predračuna.

ANALIZA

Rekapitulacije in analize prodaje na vseh organizacijskih ravneh in vrstah dogodkov.

Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.