Laserline TRS Laser * BI (BI - "Business Intelligence") je nastal kot nujna potreba uporabnika po informacijah v kompleksnem poslovnem in informacijskem okolju. Osnovna misija takšnega modula je zbrati vse relevantne informacije iz operativnega procesa poslovanja ter dati točno informacijo o tendencah poslovanja podjetja. Podatki se zbirajo v realnem času na enem mestu in se pretvarajo v informacije, ki managmentu omogočajo pravočasno reagiranje na eventualne probleme v poslovanju, kar bo rezultiralo v nadaljnjem razvoju poslovnih procesov in z boljšimi poslovnimi rezultatih.
Uporabniški vmesnik deluje neposredno s podatki iz podatkovnega skladišča in ne obremenuje transakcijsko bazo. Oblikovano je v tesnem sodelovanju z neposrednimi uporabniki in zaradi tega pristopa je zelo ergonomsko in enostaven za uporabo. Poleg standardnih podatkov skozi modele tabel, prikaz je bogat z grafičnimi predstavitvi rezultatov, kot tudi različne možnosti, s katerimi ta orodja so prepoznana (svrdlanje - drill-down, združevanje - roll-up, sortiranje, razvrščanje, časovnih primerjav, top-ten analize in drugo ).

Vsak prikaz se z enim klikom miša lahko izvede (eksportira) v strukturo katero prepoznajo orodja dela (MS Excel, Open Office). Ko se podatki izvedejo, nadalje se lahko statističko obdelujejo v izbranem orodju.

Laser * BI sistem je razvit za dve industriji ki Laserline že vrsto let podpira s svojimi rešitvami: za turizem in trgovino.

Opisi nekaterih elementov trgovskega modula Laser*BI sistema lahko dobro poslužijo za pridobitev splošnih vtisov kaj predstavlja BI aplikacija.

Razlike transakcijskega sistema in poslovne inteligence

Transakcijski informacijski sistemi (OLTP - "On Line Transaction Processing") se uporabljajo za podporo pri izvajanju procesov osnovne dejavnosti. Značilnost takih sistemov je, da zapisujejo veliko število transakcij v realnem času, poslovne dogodke beležijo strukturirano in transakcijsko v času in mestu nastanka. Takšni sistemi so nadalje razdeljeni glede na območja poslovanja ki ih podpira (trgovina, finance, gostinstvo, ...). Kratica ERP (»Enterprise Resource Planning«) se uporablja za opis celovite rešitve, ki je potrebna podjetju z namenom za podporo programa za izvedbo procesov osnovne dejavnosti (pomeni, ERP označuje rešitev, OLTP tehnologija obdelave podatkov). Poročila in analize narejene iz transakcijskega sistema zagotavljajo podporo pri odločanju na nižjih ravneh upravljanja.

Business Intelligence (BI - "Business Intelligence") je del celovitega sistema za podporo pri odločanju, kateri imajo za cilj iz lastnih ali pa iz zunanjih virov podatkov, najti, preoblikovati in distributirati nove informacije in novo znanje, potrebno za vse ravni odločanja.

Za razliko od podsistema OLTP, ki se uporablja za izvajanje poslovnih procesov, se BI podsistem uporablja za analizo rezultatov poslovnega procesa in pridobivanja informacij o poslovanju, na podlagi izmerjenih kazalnikov uspeha. Glavna funkcija OLTP je avtomatizacija poslovnih procesov, a funkcija BI-a je upravljanje poslovnih procesov.

BI lahko opišemo kot niz metod in tehnik, ki se uporabljajo v procesu zbiranja, analiziranja in distribuiranja informacij, ki so potrebne za vse ravni odločanja. Cilj BI je zagotoviti informacijske okvire za kvalitetno odločanje, a sama odločitev (sprejemanje in izvajanje), je odgovornost menedžerjev.

BI podsistem posega globoko v organizacijo podjetja, uporablja vsaki vir  podjetja, uporabljaja vse razpoložljive informacijske podsisteme, zbira in evidentira informacije iz zunanjih virov (časopisov, novice, oglaševanje, objavljanje rezultatov, internet, neuradnih virov, specializirane agencije, ...), a vse z namenom ponovne vzpostavitve in ustvarjanje novih virov podjetja: znanje.

Izgradnja podatkovnega skladišča za Laser * BI

Iz modula transakcijskih apliakcij se s ETL postopki (Extraction Transformation Loading) podatki preoblikujejo in selijo v skladišče podatkov (DW - Data Warehouse). Skladišče podatkov se nahaja v posebni Oracle shemi in je zasnovan z edinstvenim ciljem: hitri odgovori na vprašanja iz baze podatkov. Tako, vloga arhivskih shranjevanj podatkov je v ozadju,  v ospredju je postavljena zmogljivost BI sistemov. Pri zasnovi podatkovnega skladišča, uporabljajo se tehnologije Oracle RDBMS za izboljšanje učinkovitosti sistema (materijalizirani view-i, "query rewrite" delitev tabel in podobno).

Tehnologija (Oracle Business Intelligence)

Oracle Business Intelligence (OBI) je celovit nabor analitičnih orodij, ki se temelji na enotni infrastrukturi, ki v svoji osnovni strukturi vključuje interaktivne table, popolne "ad hoc" analize in poizvedbe, podrobne analize poročil prilagojenih za najbolj zahtevne uporabnike, integrirana rešitev z Microsoft Office orodji, itn.

OBI deli se lahko namestijo v "multi-server" okolje na različnih platformah (Linux, Microsoft Windows). Pomembna značilnost celotnega sistema OBI je, da je v celoti prilagojena "high availability" delovnem okolju s pomočjo "native clustera," "failover-a" in "load balancinga". OBI SSL Everywhere komponenta omogoča varne komunikacijske kanale, ter je dostop do vseh komponent OBI možen kadarkoli, kjerkoli. Poleg vseh standardnih sestavnih delov naštetih v nadaljevanju, popolno OBI infrastrukturo je mogoče povezati z različnimi izdelki Middleware Oracle, kot so Oracle Internet Directory in Oracle Single Sign On.

  • Oracle Business Intelligence Suite je sestavljena iz več izdelkov, ki se lahko uporabljajo skupaj ali neodvisno. Namen posameznih orodij je opisan v nadaljevanju:
  • Oracle BI Server: visoko razširljiv, učinkovit "query" in analitični server, ki lahko zelo učinkovito integrira podatke iz različnih relacijskih, nestrukturiranih, OLAP, Oracle in ne-Oracle virov.
  • Oracle BI Answers: Močen "ad-hoc query" analitično orodje, ki deluje na principu logičnega stališča na informacije iz več virov podatkov v spletnem okolju.
  • Oracle BI Interactive Dashboard: bogat, interaktivni Web Dashboard, ki prikazuje prilagojene informacije in uporabnikom predstavlja ključni vir podatkov, da bi natančno in učinkovito odločevali
  • Oracle BI Publisher: visoko razširljiv "reporting engine", ki se uporablja za ustvarjanje poročil iz več virov podatkov v različnih oblikah dokumentov (Excel, PDF ...)
  • Oracle BI Briefing Books: Omogoča vam, da ustvarite "snapshot", enega ali več Dashboarda, hkrati pa jim dopušča offline pregled
  • Oracle BI Disconnected Analytics: Omogoča vam, "dostaviti" Answer ter Dashboard na mobilne naprave ali na računalnike ločene od omrežja
  • Oracle BI Urad Plug-In: samodejno sinkronizira podatke iz Answers, Dashboard-a in ih kot takšne ustvari v obliku poročila  v orodjih, kot so Microsoft Word, Excel in PowerPoint ...
  • Oracle BI Delivers: "Alerting" orodje za širjenje informacij uporabnikom preko različnih vrst kanalov. Močno pripomore k hitrosti odločanja.

Stranke imajo na voljo popolno fleksibilnost pri uporabi OBI orodij, ki se temelji na "Web - Based Self Service" rešitvi, kar pomeni, da se lahko popolni uporabniški vmesnik za vsakega uporabika posebno definira na osnovi njegovih želj/potreb, medtem se pa celotno delo v OBI aplikaciji naredi noter samega Internet Browsera (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, itd.)

Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.