oracle produkti Integralni informacijski sistem - Laserline d.o.o. je v  15 letih razvoja ustvaril sistem, ERP, ki v celoti obravnava vse potrebe in želje v upravljanju podjetij v hotelski industriji in trgovini. Laserline Enterprise Resource Planning (ERP) sistem predstavlja popolno integracijo vseh poslovnih procesov in funkcij, usmerjen je kontroli in upravljanju poslovnih procesov. To nudi idealen in pregleden pretok  podatkov, informacij potrebnih za upravljanje in nadzor poslovanja na vseh organizacijskih ravneh, tako znotraj podjetja kot tudi med povezanimi podjetji, odnosno zapletenimi podjetji. Sistem je namenjen za srednje in velike družbe v vseh njihovih fazah razvoja.

Laser Line integralni informacijski sistem je sestavljen iz podsistemov, ki se lahko uporabljajo samostojno ali pa kot sestavni deli integriranega informacijskega sistema. Vsi programski paketi so razviti v ORACLE RDBMS (Relational Data Base Management System) in s pomočjo Oracle razvojnih orodij. Predstavljajo skup rešitev iz področja poslovnih informacijskih sistemov in upravljanje proizvodnih procesov. Odlikuje se z veliko fleksibilnostjo, enostavnostjo, prenosljivostjo.

Moduli Laserline integriranega informacijskega sistema so:

 • Laser TRS - Trgovski informacijski podsistem
 • Laser MAT - Upravljanje stroškov materialov in storitev
 • Laser GLAS - Finančno-knjigovodski podsistem
 • Laser HIS - Hotelski informacijski podsistem
 • Laser PLA - Obračun plač 
 • Laser OSIS- Upravljanje dolgotrajnega premoženja 
 • Laser BI - Poslovna inteligenca
 • Laser CRM - Sistem za upravljanje odnosov s strankami
 • Laser MOBILE - mobilna prodaja
 • Laser POS - Point Of Sale gastro prodaja

LASTNOSTI

Enostavnost uporabe: Glavna značilnost naših programskih paketov je njegova enostavnost v uporabi: s pomočjo SQL (Structured Query Language - Structured Query Language), lahko uporabnik sam obvlada funkcije in sam izvaja povpraševanja v zbirki podatkov glede na njegove potrebe.

Preglednost: ORACLE relacijska zbirka podatkov omogoča da se ena te ista aplikacija izvaja na različnih hardware-skih platformah in v različnih operacijskih sistemih.

Poslovni informacijski sistem

 • Trgovina na drobno 
 • Trgovina na debelo 
 • Zunanja trgovina
 • Finančno knjigovodstveno poslovanje, programski moduli:
  • Knjiga prejetih in izdanih računov
  • Plačilni promet
  • Računi
  • Glavna knjiga
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Fakturiranje
 • Osnovna sredstva
 • Drobni inventar
 • Obračun plač
 • Analiza poslovnih rezultatov

HOTELSKI INFORMACIJSKI SISTEM

 • Recepcijsko poslovanje
 • Prodaja in rezervacije
 • Gostinsko poslovanje
Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.