Laser*CRM CRM (Customer Relationship Management) - sistem za upravljanje odnosov s strankami - spada v kategorijo BI (Business Intelligence) sistema - sistem poslovne inteligence. CRM je predvsem poslovni koncept (in to zelo star poslovni koncept, ki naročnika / stranko / uporabnika postavlja v središče interesa). Tisto kar ga dela specifičnim v odnosu na druge koncepte poslovanja je potreba po močni informacijski podpori kako bi se takšen koncept izvajal v pogojih sodobnega poslovanja. Upravljanje odnosov s strankami (CRM) postaja sredstvo za diferenciacijo in ključno konkurenčno orodje v sodobni tržni konkurenci. Organizacijska pripravljenost podjetij za upravljanje odnosov s strankami, vključuje poslovno kulturo podjetja usmerjeno v stranke in močno programsko podporo.

Laser CRM predstavlja programsko platformo nad katero se gradijo celotne infrastrukture, ki podpirajo koncept CRM. Sestavljen je iz naslednjih plasti:

  • operativni (evidenca osnovnih matičnih podatkov stranke, vnos podatkov o interakcijah s strankami, integracija z drugimi moduli LASERLINE ERP sistema: TRS, HIS, MAT),
  • analitični (OLAP analize, standardne LASERLINE analize, poročila - s ciljem zagotavljanja podpore v odločanju),
  • kolaborativni (vzpostavitev stikov in sodelovanja s strankami prek vseh komunikacijskih kanalov in medijev, povezava s klicnimi centri, povezava z WEB-om, self-service aplikacije za stranke).

Sistem je zasnovan za dve ključni industriji, s katerimi se Laserline kot podjetje ukvarja že vrsto let: trgovina in gostinstvo-hotelirstvo.

Funkcije sistema CRM

Seznam strank

Seznam strank z velikim številom vnaprej načrtovanih podatkov. Možnost delitve, skupine, ločitev. Evidence soglasa z uporabo osebnih podatkov. Samovoljna vključitev dodatnih atributov. Izvoz podatkov v druge aplikacije, uvoz podatkov o strankah iz različnih virov (aplikacije, baze podatkov, newsletter baze, spletne strani registracije).

Loyalty sistem

Loyalty sheme. Združevanje kartice, odprava kartic, manipulacija kartic. Personalizacija kartic. Evidence zbranih točk. Pravila za zbiranje točk. Manipulacija točk (uporabe, prenos). Popusti, akcije. Statistični podatki o uspešnosti delovanja.

Segmentacija

Segmentacija klijentov in poslovnih partnerjev in agencij. Možnost združevanja, rangiranja, ocenjevanja, ABC analize klijentov. Segmentacija na osnovi zbranih statistik in matičnih podatkov. En klient je lahko hkrati segmetirn po različnih pogojih (geografsko, po vrdnoti, po statusu, po število prihodov,...)

Vodenje kampanj (akcij)

Administracija (ustvarjanje) akcij. Obliki akcij: elektronska pošta, telefonska, pismena. Pridružitev kontaktov strank na temelju segmentacij. Opredelitev osebnega kontaktnega obrasca ("newsletter" v katerega se vnesejo besedila vezani za stranko). Povezava z opravljanjem javne službe za množično pošiljanje e-pošte. Zbiranje odzivov na akcijo. Merjenje ciljnih kazalnikov uspešnosti in spremljanje učinkovitosti.

Podpora pri odločanju

Posebna Data Mart za analizo CRM. Izveja OLAP analize nad data martom. Grafična predstavitev kazalnikov uspešnosti. Nadzor dobičkonosnosti kupcev, oddelkov, proizvodov in drugih dimenzij. Primerjave obdobja. Statistika. Analize profitabilnosti klijenta. Analiza zadrževanja klijenta.

Sistem avtomatske kontrole

BAM (Business Activity Monitoring) je kot koncept  vgrajen v LASERLINE ERP,  tako tudi  s CRM podsistemom. Naročniku na obvestilu se lahko po elektronski pošti zagotovijo informacije o vseh nepravilnosti v delovanju sistema, kot tudi morebitne pojave detektiranih v zbirki podatkov, a katere so zanimive za določene skupine uporabnikov (npr. zmanjšanje ali povečanje nakupov, obvestilo o začetku in koncu akcij, itn) . Ista tehnologija se uporablja za pošiljanje sporočil strankam, ki so bodisi naročeni na sporočilo ali so to prijetna sporočila presenečanja (čestitke za rojstni dan, vabila na degustacije, informacije o načrtovanih akcijah in podobno).

WEB

Web modul gradimo skupaj z našimi partnerji, specializiranimi za razvoj spletnih strani. Servisi, potrebni za CRM modul se integrirajo v obstoječi design in ni namena, da ogrožajo koncept spletnih strani podjetja. Podpora za te storitve, je v CRM modulu, ki se instalira na ločen server.

Povezave na druge siteme LASERLINE ERP

  • Laser TRS : opredeluje pravila zvestobe in prenosa pravila P.O.S. sistema (pravila za kredite, popusti, akcije), statistiko in analize, ki se temeljijo na posameznih računih maloprodaje.
  • Laser HIS : CRM kupca prepozna na recepciji, prevzema hotelske goste v CRM sistem. Analize bazirane na promet gosta.
  • Laser MAT : CRM kupca prepozna v restavracijah, posebne ponudbe, popusti in ukrepi za znane kupce ali skupino kupcev.
  • Call Center: narejena je povezava z telefonskimi centri (v trenutku prepozna stranko klicatelja) in z venskimi rešitvami klicnega centra (integracija s telefoni in elektornsko pošto).
Laserline Web uporablja piškotke, ki vam omogočajo boljšo kakovost uporabniških izkušenj.