helpdeskSlužba help-deska je na raspolaganju partnerima te je zadužena da rješava probleme bez programske modifikacije. Ako help-desk nije u mogućnosti riješiti problem, tada Zahtjev partnera sa svim podacima (naziv tvrtke partnera, ime i prezime djelatnika koji odgovara za postavljeni zahtjev, datum postavljanja zahtjeva, žurnost zahtjeva, te opis zahtjeva/problema) proslijeđuje voditelju projekta, te vodi računa o njegovom rješavanju.

Služba help deska će dostaviti partneru pismenu informaciju (najčešće mail-om) o načinu i vremenu potrebnim za rješavanje problema. Ako partner zahtjeva programske izmjene, konzultacije ili pomoć u rješavanju organizacijskih problema, tada će se dostaviti ponuda za rješavanje takvog zahtjeva. Nakon prihvaćene ponude od strane partnera - naručitelja, izvoditelj pristupa rješavanju problema.

Radi brže i kvalitetnije usluge podrške, molimo da se u slučaju potrebe poslužite kontaktima help-deska kako slijedi:

Modul integralnog sustava E-mail adresa Telefon
Laser TRS - Trgovački inf. podsustav Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 601, 052 725 602, 052 725 629
Laser MAT - Ugostiteljski inf. podsustav Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 636, 052 725 622
Laser GLAS - Financijsko računovodstveni inf. podsustav Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 635, 051 645 101
Laser HIS - Hotelski inf. podsustav Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 632, 052 725 633
Laser PLA - Obračun plaća Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 602
Laser OSIS - Osnovna sredstva Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 600
Laser BI - Business Intelligence Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 614
Laser MJE - Mjenjačnica Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 614, 052 725 603
Laser SYS - Sistemska podrška Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 603, 052 725 614
Laser POS - Kasa i mobilna prodaja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 052 725 603

Zahtjev za podrškom možete prezentirati na tri načina:

  1. mailom na mail adresu help-deska
  2. telefonom službi help-deska
  3. fax-om na broj 052 725 610
  4. porukom kroz web formu

Za sve dodatne informacije obratite se na centralni telefon 052 725 600 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.